Kancelaria Biegłego Rewidenta

Privatorum conventio iuri publico non derogat

W swojej działalności kierujemy się właściwie rozumianą etyką zawodową i obowiązującymi aktami prawnymi stanowiącymi dla nas jedyną wykładnię do działania.
Stawiając na profesjonalne podejście do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów od lat jesteśmy rzetelnym partnerem biznesowym dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

ANALIZY & AUDYTY

Sprawozdania Finansowe,
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Zobacz Więcej

BADANIA

Projekty BR, Projekty Finansowe,
Sprawozdania Skonsolidowane,
Ustawa o Rachunkowości

Zobacz Więcej

DORADZTWO

Fuzje i Przekształcenia, Organizacja Rachunkowości,
Prognozy Danych Finansowych

Zobacz Więcej

EKSPERTYZY & OPINIE

Finanse, Rachunkowość,
Kodeks Spółek Handlowych

Zobacz Więcej

PRZEGLĄDY

Sprawozdania Finansowe,
Rachunek Zysków i Strat

Zobacz Więcej

WERYFIKACJA

Dane Finansowe, Procedury,
Przekształcenia Kapitałowe

Zobacz Więcej

Ad quas res aptissimi erimus, in iis potissimum elaborabimus

Kancelaria Biegłego Rewidenta

Złota Księga Cytatów

Cogitationis poenam nemo patitur