Kancelaria Biegłego Rewidenta

Naszym Priorytetem Są Wiedza i Profesjonalizm

Każdy problem
rozwiązujemy z należytą starannością

Kancelaria Biegłego Rewidenta Marta Mikrut-Grobelny jest firmą audytorską, wpisaną na listę firma audytorskich w Polsce, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3696.

Nasze Atuty

AUDYT & BADANIE
Sprawozdań Finansowych

Usługi Audytorskie Świadczone Na Podstawie Kodeksu Spółek Handlowych

Więcej

EKSPERTYZY & OPINIE
Ekonomiczno-Finansowe

Usługi Doradcze Związane z Organizacją Rachunkowości

Więcej
100%

Gwarantowanej Satysfakcji

Gwarantujemy Najwyższy Poziom Oferowanych Usług

Specjalizujemy Się w Badaniu & Przeglądach
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

m.in.: badanie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych wg zasad Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Świadczymy Usługi Audytorskie
Na Podstawie Kodeksu Spółek Handlowych

m.in.: badania planów połączeń, podziałów i przekształceń spółek, badania sprawozdań założycieli spółek akcyjnych i sprawozdań z podwyższenia kapitału, badanie bilansu i rachunku zysków i strat

Oferujemy Usługi Doradcze
Związane z Organizacją Rachunkowości

m.in.: doradztwo w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz organizacji rachunkowości w podmiotach

Proponujemy Szeroki Wachlarz
Innych Usług Poświadczających

m.in.: badanie projektów finansowanych ze środków unijnych, badanie projektów BR finansowanych z funduszy celowych, weryfikacja prognozowanych danych finansowych

Jeśli potrzebujesz doradztwa i wsparcia z zakresu finansów, podatków i rachunkowości

+48 515 103 400

Formularz Kontaktowy

Zapraszamy także do kontaktu w formie elektronicznej
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani spotkaniem w siedzibie Kancelarii prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Dziękujemy!